Khách hàng

Tổng hợp một số dự án, khách hàng mà Hòa Phát Star đã phục vụ lắp đặt, thi công: bạt che nắng mưa, cửa lưới chông muỗi, giàn phơi thông minh, giàn phơi inox trên cả nước.